Byt Krásnohorská

Veľkorysý priestor pre mestské typy.