Domovská stránka » Blog » Prehľad: Koľko zaplatíte na katastri?

Prehľad: Koľko zaplatíte na katastri?

Mám pre vás praktický prehľad cien a lehôt na zápis do katastra. Koľko zaplatíte na katastri? Aké sú lehoty na zápis do katastra?

Koľko zaplatíte na katastri?

66 eur – za návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti v lehote 30 dní.
266 eur – pri zrýchlenom vklade do katastra v lehote 15 dní.
133 eur – za návrh na začatie konania o vklade práva k nehnuteľnosti podaný elektronicky v lehote 15 dní.
33 eur – za návrh na začatie konania o vklade práva k nehnuteľnosti podaný elektronicky v lehote 30 dní.
8 eur – okrem iného aj za vydanie kópie originálu listu vlastníctva.

Lehoty na zápis do katastra

  • 30 dní má okresný úrad na rozhodnutie o vklade návrhu.
  • 20 dní má úrad v prípade, že zmluva o prevode má formu notárskej zápisnice alebo ju autorizoval advokát.
  • 15 dní má úrad v prípade zrýchleného vkladu po zaplatení
    určeného poplatku.
  • 60 dní je lehota na vykonanie záznamu od doručenia listiny
    okresnému úradu.