Domovská stránka » Blog » Zmluva o sprostredkovaní predaja nehnuteľnosti v písomnej podobe je pre realitky povinná

Zmluva o sprostredkovaní predaja nehnuteľnosti v písomnej podobe je pre realitky povinná

Viete o tejto zákonnej povinnosti realitných kancelárií? Je to zmluva o sprostredkovaní predaja nehnuteľnosti v písomnej podobe.

Prečo to robím?

Zo zákona (zákon č. 102/2014 Z. z. ) má realitná kancelária povinnosť uzatvoriť sprostredkovateľskú zmluvu v písomnej podobe a klientovi odovzdať podpísanú zmluvu. Upozorňujem, že to nie je zmluva o výhradnom zastúpení pri predaji nehnuteľnosti – tzv. „exkluzívne zastúpenie“ alebo hovorovo „exkluzívka“.

Sprostredkovateľskú zmluvu spravidla uzatváram pri nábore nehnuteľnosti priamo u klienta (predávajúceho) mimo prevádzkových priestorov realitnej kancelárie a tým pádom zmluva spadá pod režim Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov (zákon číslo 102/2014 Z. z. ).

Čo za má z toho klient?

Jednoznačná výhoda pre klientov je tá, že sú tým zo zákona chránený pred predajom ich nehnuteľnosti bez ich vedomia. Z vlastnej praxe viem, že aj v dnešnej dobe sa bežne stáva, že neseriózny realitný makléri sťahujú ponuky zo súkromnej inzercie a inzerujú dané nehnuteľnosti pod svojou realitnou kanceláriou. Je to jedna z najhorších obchodných praktík realitných kancelárií. Predávajúci o ničom nevie, stráca kontrolu nad predajom svojho majetku a v konečnom dôsledku prichádza o peniaze.

Samozrejme, klienti nechcú hneď na prvom stretnutí dopredu nič podpisovať, no tým pádom nemôžu využívať službe realitnej kancelárie. Ja osobne to riešim tak, že na prvom stretnutí klientom vysvetlím povinnosti realitnej kancelárie a nechám im jednu čistú sprostredkovateľskú zmluvu na prečítanie a preštudovanie. Dohodneme sa, že im o 2 až 3 dni zavolám a v prípade otázok im osobne všetko vysvetlím.

Aká je sankcia pre realitnú kanceláriu?

Realitná kancelária pri porušení zákona môže byť potrestaná zo strany SOI až do výšky 16.500 EUR. Pri opakovanom porušení zákona výška pokuty môže byť až 33.000 EUR (§15 zákona číslo 102/2014 Z. z. ).

Čo má obsahovať sprostredkovateľská zmluva?

Sprostredkovateľská zmluva by mala obsahovať tieto základné údaje:

– údaje sprostredkovateľa – realitnej kancelárie a to najmä meno, sídlo, kontaktné údaje, IČO a pod.
– údaje majiteľa nehnuteľnosti – predávajúceho (ak je viac vlastníkov, údaje všetkých vlastníkov nehnuteľnosti)
– údaje nehnuteľnosti z listu vlastníctva
– predmet dohody, povinnosti zmluvných strán, predajnú sumu, resp. sumu prenájmu, výšku odmeny za sprostredkovanie, jej splatnosť, zánik zmluvy, výpoveď zmluvy
– podpis oboch zmluvných strán

Určite si zmluvu riadne prečítajte, v žiadnom prípade sa nenechajte tlačiť do jej podpisu. Ak si nie ste istý a chcete sa poradiť, neváhajte ma kedykoľvek kontaktovať.

Predávajte s istotou.
dominik čačo reality